УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА

 На 17 и 18 јуни 2019 во периодот од 08.00 до 15.00 часот Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ ќе врши упис на ученици во прва година. Во нашето училиште може да одберете еден од трите смера: бизнис администратор, економски техничар и правен техничар.

Среќно!

FLAER mkd FLAER albanski